Tag: Tulifau

Family

Tulauega toe foi mai

It’s story time Samoan style! In this fagogo, Tulauega loves his beautiful wife Sina, but his brother Tulifau has eyes for her, too. Find out what happens when Tulifau manages to drag Tulauega away from Sina on an ill-fated fishing trip.

…O’o loa i se tasi aso, ua usu po lava Tulifau e faaoso se la faiva e alu masi ona uso. E alu atu la Tulifau faatoa ala mai Tulauega ae o la e fai lava le moe a Sina. Na le fia alu Tulauega ae o le faatauanau atu a lona uso o lea ua malie ai o le a la o. Na ala mai Sina ua tauautilo poo fea o iai Tulauega. Na maua mai e Sina Tulauega o loo i fafo o le a sauni e alu.

“Tulauega o fea a e usu po iai?”

…by Teine o le Segaula

Back To Top