Part 1:

Sa fiafia tele Anita ina ua maua tala mai le fomai o ia ua ma’itaga. Ua savali le lua o ona vaiaso. O le tina o Anita ma le tama ia Epati e toatasi si o la alo tamaitai. O le teine o Rosalia ua savali lona fa tausaga. Sa fiafia tele Rosalia ina ua ta’u atu e lona tina o le a maua sona uso poo sona tuagane fou. O se mea fiafia a lenei aiga le talanoa i afiafi uma i le pepe. Faimai si tamaloa o Epati oute talosia au ia ose tama. Oute manaoina ia iai seisi ma te toalua e faia feau o le aiga. Ae faimai le teine o Rosalina oute talosia au ia ose teine. Oute manao ina ia maua sou uso e mate eva faatasi. Ae oso mai Anita e oute leiloa ia oulua poo lea le mea ete lua filifili fua i si au tama. O au e tusa lava poo se teine poo se tama oute malie ma le atoatoa.

Ina ua tiga le manava o Anita ua oo i le taimi e fanau ai. Sa manatu ai Epati e sili ona valaau le taavale falemai ona e le mafai ona ia alu ae tiai ia Rosalia na’o ia i le fale. Sa ave lea o Anita i le falemai ua fanau Anita o le teine si ana tama. Ona ole vaivai tele o le tina na le maua ai se taimi e vaai isi ana tama, ona tonu loa lea i le fomai e sili na faamoe Anita sei ala ona aumai lea iai o pepe. Ina ua ala le tina ona ia valaau lea i le teine fomai sei aumai si ana tama. Na foi mai le teine fomai ma le pepe o afisi mai i le ie mamoe. Ona faapea mai lea o le fomai ia o si tau tama lea.

Na laulogo uma le falema’i i le auee a le tina: “TEINE FOMAI TEINE FOMAI AVATU NEI LAVA LE PEPE LENEI. O LE PEPE LEA A AI UA E AUMAIA. AVATU LE PEPE LEA O LE’O SAU PEPE LE PEPE LEA.”

Na faiatu le teine fomai: “Tina o le pepe lena na fanau mai i lou manava. Matou te lei suiina le pepe. O le pepe lava na, na e fanaua.”

“E LEAI ETE VAAI ATU LAVA E LE SA’U PEPE LEA AE AUMAI LAVA. ETE VAAI ATU LE TINO E ULIULI TOE AULEAGA. MA E VAAI MAI I LOU TINO OUTE PAEPAE. E LE ULIULI FOI LOU TOALUA. AVATU LE PEPE LEA AUMAI LAU PEPE. AUA ETE PEPELO E LE SA’U PEPE LE PEPE LEA.”

Na fiu le teine fomai e faiatu ia Anita o lana pepe le pepe lea ae ua tagi le tina ma faimai e le faapena lana pepe. O lea sa tonu ai i le teine fomai e sili ona valaau le fomai e nate sau e talanoa ia Anita. Masalo e nate taliaina se faamatalaga mai le fomai. Na sau loa le fomai o le mea lava e tasi. Ua tagi le tina ma faimai “OI LE ATUA AE AISEA LAVA UA E MANATU MAI AI IA TE AU FAAPEA”. Na le mana’o le tina e tago ia pepe, o lea na tonu ai i le fomai e sili ona valaau Epati e sau. Ina ua taunuu mai Epati ma si ona afafine o Rosalia. Sa fiafia tele Rosalia ina ua ia vaai ia pepe. Ae o Epati ua le mautonu pe aisea ua faapea ai Anita. Na sau le teine fomai ma le pepa e faatumu e Epati, e manaomia le igoa o le pepe fou. Sa fiu Epati e fesili ia Anita poo le a le igoa e faaigoa ai pepe. Ae ua leai se tala a Anita. O lea ua tonu ai ia Epati e nate faaigoaina le pepe ia Rosalina. Na te’a le failele ma le pepe i tua i le aso na sosoo ai.

Na eseese le tausiga o nei teine toalua a’o tuputupu ae. E faitama faapito lava le tina o Anita i le teine matua. Ao le teine laititi, o ia lena nate faia uma feau o le aiga.

“Lina vaai le lapisi e ao ae ete lei alu i le aoga i taeao uma.”
“Lina a tuua le aoga fai le meaai pea tuua le aoga”
“Lina aua nei e matamata i le tv, alu e fai au mea aoga.”
“Lina le tagamea le la e fai, vaai lavalava o Lia i e alu atu foi tata
faatasi ma ofu palapala o Papa.”

Ao Lia e leai lava se feau e faia. Nao le ala ifo i le taeao sauni mo le aoga. Ai le falai fuamoa i taeao uma, ao si teine o Lina. A le o mea ai maalili ua alu i le aoga ma le mole o lona manava.