The Truth about the Samoan Tattoo (Tatau) – Part III

At long last, I’m finally back with Part 3 of this series of posts about the Samoan tattoo. If you haven’t already, please check out previous articles on this topic: The Truth about the Samoan Tattoo The Truth about the Samoan Tattoo – Part 2 Do I have to be Samoan to get a Samoan … Continue reading The Truth about the Samoan Tattoo (Tatau) – Part III

“E le So’oga Ka Oe!” E iai Tulafono o le Pe’a… (pt 1)

Maliu mai, Tatala mai a’ao, le mamalu o le Tatou aiga fa’aleTasiSamoana… Aemaise paia o taitai au ma le taitai komiti O le mataupu lava lea, e le o se mataupu faigofie… a’o e fai mo se fesoasoani i tagata olo’o fia laei i le tatau… poo latou foi oloo fia pa’u ia te latou … Continue reading “E le So’oga Ka Oe!” E iai Tulafono o le Pe’a… (pt 1)