Wake up! It’s 2016! [video]

2015 is out the door in a couple of days – can you believe it? I’ve been spring cleaning our Samoan Lyrics database, finding all these musical gems from back in the day. And then I rediscovered Aaradhna. First it was the lyrics for ‘Down Time‘ and ‘I Love You Too‘ – those throwbacks to … Continue reading Wake up! It’s 2016!

Alofaaga ma Taiala mo lenei Tausaga fou ua aulia…

…o le tele o taimi e leai ma so’u mafaufau e le’i toe umi le ola o si toeaina ma o lo’omatua… o le tele o fesili i mea tau o le aiga ma mea tau le fa’asamoa ua le toe maua se avanoa fesili ai ua alu le tala o le tau… A’o lea ou te nofo to’atasi ma mafaufau… pe fa’apefea la lo’u olaga? po’o fea ea se fautua po’o se taiala mo a’u i lenei tausaga fou aue ua maliliu o’u matua… ou te lagona fo’i pe’i o a’u o se fetu e tuto’tasi i le vanimonimo… e leai se tasi e mafai ona ou lagolago ai… e leai se to’oto’o e leai fo’i se fa’avae…. pe’i lava o a’u o se ma’a tu’ulafoa’iina i o’u lagona…

Ia ae ina ua ou mafaufau atili ai… ona ou fa’apea… olea le me olea fai? pe malemo ise fagu Vailima ? pe avea a’u e fa’atafea i se nu’u ese?

…by Maosi Tuitele