Samoan Etiquette: Meal Time

When I was in high school my family moved to New Zealand so we could live close to my ageing grandmother. An added bonus was that just about all my mother’s 8 siblings (and their children, and their children’s children) lived in the same neighbourhood, and for as long as my grandmother was still with…

“E le So’oga Ka Oe!” E iai Tulafono o le Pe’a… (pt 1)

Maliu mai, Tatala mai a’ao, le mamalu o le Tatou aiga fa’aleTasiSamoana… Aemaise paia o taitai au ma le taitai komiti O le mataupu lava lea, e le o se mataupu faigofie… a’o e fai mo se fesoasoani i tagata olo’o fia laei i le tatau… poo latou foi oloo fia pa’u ia te latou…

Recipe: REAL Samoan Panipopo!

I heard something disturbing this morning. One of my girls told me that she was Googling recipes for Panipopo and came across some that called for store-bought, ready-made dough.. which you would then proceed to roll into dough balls…

NO!!!

NO NO NO!!!!

Oh, and NOOOOO!!!

It’s not THAT difficult to make real Panipopo dough from scratch – the store-bought stuff is too generic and… just not right!

So don’t be lazy. I’ll walk you through it…