Tama pii mai Samoa “Samoan Wrestlers”

O Tama Pi’i mai Samoa… Samoan Wrestlers
Malo soifua!

Maliu mai, Tatala mai a’ao, O lenei faasologa o tama pi’i o le atunuu o Samoa… ua ou iloaina e toatele tatou tagata sa pi’i i lenei lalolagi atoa… ae peitai e le o maua se fa’asologa atoatoa e maua ai suafa uma o tama pi’i Samoa ae le gata lea ae fai ma sina talaaga fo’i i tama pii taitoatasi…

FAAALIGA TAUA!!! o lenei fa’asologa e le o se fa’atulagaga, e tasi lava uiga o numera ia o le fuaina o aofa’i o le mamalu o tama pi’i mea ia silafia le atunu’u i le aofa’i o le mamalu…

click on the links for pics and more info on each wrestler and if you know of one or have information I have forgotten to post about a wrestler please inform me by sending me a message or email at Maosimaosi@yahoo.com thank you very much, Faafetai lava mo le avanoa…

Amata mai…

1. High Cheif Peter Maivia

Suafa: Fanene Pita Anderson

Nu’u i Samoa: Nu’u’uli

O le tala a le susuga a Gus Hanneman ” O le toeaina o Pita Maivia o le na faailoa atu le tama’i atunu’u Samoa i le lalolagi atoa!” O Maiva le na amata ai le Polynesian Prowrestling i totonu le satete o Hawaii ( sa o le NWA Hawaii) o lea pi’igana faapitoa ia tama pi’i eseese o le lalolagi aua o le fia o atu e latou e asiasi i le satete o Hawaii. O Maivia sa a’oa’oina foi le mamalu o tama pi’i mai Samoa pei O Afa Anoai le Wild Samoan, Superfly Tui, Farmer Boy Ipo ma isi fo’i tagata. e toatele tagata sa a’oa’oina e Maivia na o i fafo e pi’i ma toleni atili mo isi kumipani pei o kumipani ia o le NWA, AWA ma le WWF. o isi tagata sa pi’i i le PPW i lena vaitaimi o Rick Martel, Don Muraco, The Missing Link, Rocky Johnson, aemaise lava Harley Race, Hulk Hogan, Andre the Giant, Nick Bockwinkel, Bobby Heenan & Chief Jay Strongbow, Chief Billy White Wolf, Lord Tally Ho Blears, Curtis the Bull Iaukea & Ric Flair o latou uma ia sa masani auai ma Maivia i Hawaii…

E masani ona ta’u e tagata O Maivia o le uluai tama pi’i na sau i samoa, Ae ou te iloa e sese lea tala, aua ua o’o mai tala e fai mai ua leva na pi’i le vaega toalua o Vilai Sua ma Al Lolotai ae le’i o’o atu Maivia i le malae… Pe’ita’i olo’o ta’uta’ua pea le paia o le mamalu o tama pi’i mai Samoa o Maivia lava o le Tama ma le amataga a le aiga a tama pi’i mai i Samoa.

Gus Hanneman is quoted on saying that ” it was Maivia who put the tiny islands of Samoa on the Map” for all the world to take notice. Maivia started his own Wrestling Promotion(Polynesian Pro Wrestling) in Hawaii which became a hot spot for wrestling in the early days… he trained the likes of Afa the wild samoan, Superfly Tui, Farmer Boy Ipo and other greats that had left Hawaii to further there careers in either the NWA, AWA or WWF… some names that had their hey day under Maivia in Hawaii were Rick Martel, Don Muraco, The Missing Link, Rocky Johnson, even greats like Harley Race, Hulk Hogan, Andre the Giant, Nick Bockwinkel, Bobby Heenan & Chief Jay Strongbow, Chief Billy White Wolf, Lord Tally Ho Blears, Curtis the Bull Iaukea & Ric Flair were familiar faces in PPW…

Peter Maivia is credited as the first Polynesian wrestler ever to step foot in the squared circle even though Neff Maiava and Al Lolotai also have matches predating Maivia’s debut Maivia is also credited as the ground breaker and standard setter for all who followed him as well as the founder of the Samoan family in this Sport…

http://prowrestlingimpact.blogspot.com/2004/09/samoan-dynasty-part-1-high-chief-peter.html

http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/p/peter-maivia.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Maivia

2. Afa the wild Samoan

Suafa: Afa “Arthur” Anoa’i

Nu’u i Samoa: Fagatogo/Leone

O le tama o Afa sa avea ma se Uso fai ia Pita Maivia o le ala lea na ta’u e Afa o Maivia o le uso o lona Tama, le Susuga a Afa Anoai e sau i Leone ma Fagatogo America Samoa, o le toeaina lava lea e le gata o se tama pi’i a o se faia’oga foi. E toatele lava tama pi’i na a’oa’oina latou pi’iga e le toeaina o Afa. Afa ma lona uso suafa ia Sika sa fa’atolu ana saimupini fa’atag team i le WWF, o le tele o tagata e manatua latou fusuaga ma isi tama pi’i lauiloa pei o Hulk Hogan, Andre le Giant, Rocky Johnson ma le toatele e le tusitusia. E lauiloa foi le falea’oga pi’i a Afa e ta’u o le Wild Samoan Training Center i Pennsylvania ma ua amata se isi lala i le satete o Folorita lenei vaitau. E toatele alo o Afa sa a’oa’oina e Afa latou pi’iga e pei o Rikishi Fatu, Umaga, Mana, Afa Kiuga, Samu ma le Samoan Gangsta, ma le tele fo’i palagi na fa’ao’oina fo’i e Afa i le WWE pei o Batista ma Snitski. pe a fuafuaina le galuega a Afa e manino mai ona fua ona o le toatele o tagata sa maua latou fusipa’u taluai le ta’ita’ina i latou e Afa. O Afa le sa ta’ita’ina le au tag team a le Samoan Swat Team (Jr Fatu & Samula Anoai le atali’i o Afa) i le WWF, Sa ta’ita’iina foi e Afa i le igoa o Rodney Anoa’i le atali’i o le uso a Afa le na Senetoa i Kalefonia, o Rodney Anoa’i la lea sa fa’aigoaina Yokozuna ma ta’uta’ua o ia e sau i Sapani peitai o ia o le Samoa Moni Lava. Ae talofa, na maliu le susuga o Rodney i le tausaga luaafemaleo’o

Afa whos father took Peter Maivia as a brother, has not only had his own wrestling career become a tremendous sucess but as also found success as a trainer of the new school of professionals… His wrestling accomplishments include a 3 time reign as WWF tag team champions along with his brother Sika and many long well remembered fueds with the likes of Hogan, Andre, Rocky Johnson and many many more, Afa is one of the most well known men in the wrestling world and his training center has produced new stars like his Nephews Rikishi Fatu, Jamal, Mana, and his own sons, Afa Jr., Samu, and The Samoan Gangsta, as well as current Champion of the WWE Batista and fellow superstar Gene Snitsky… Afa is truly a success at all aspects of the business as a manager he brought his son and nephew to the WWF to capture the tag team gold as Samu and Fatu the Headshrinkers a savagly tough tag team that no one dare mess with, he is also responsible for the awesome Yokozuna a 500 lbs monster who was the first ever Samoan World heavy weight champion of the WWF he was an awesome worker who sadly past away…

http://en.wikipedia.org/wiki/Afa_Anoa%27i

http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/a/afa.php

www.wildsamoan.com

http://profileswxw.homestead.com/Afa.html

Prince Neff Maiava

18.Neff Maiava

Neff Maiava is the man who truly is responsible for the Samoan reputation in wrestling… Neff Maiava left Samoa at the age of two and began wrestling early in his life he easily became one of the biggest and most recognized stars of that era and was the innovator of what would later be known as the “Polynesian” Traits of wrestling, Maiava had wild hair that if you grabbed it he would twist and cut your fingers a move that would become one of his most singnature moves, Neff also created the image of Samoans Hard Heads that while although is true of Samoans was not widely known until a match between Neff and Bobo Brazil in Madison Square Garden, Maiava claims he dosent remember the details of the match but after both he and Brazil hit the match they bumped heads together and when he came to he was very dizzied and he remembers the ref telling him to cover the man. after the match the promoters approached Maiava to let him know that he had found his new nitch in the business and from then on Maiava used the Headbutt as part of his arsenal from then on, thus becoming the forerunner for all headbutts used by every wrestler on this list. Maiava also became NWA Hawaii champion during his career a feat which is most prestigious to any wrestler joining the likes of lord tally ho blears with whom he shared the Tag Team Title also of NWA Hawaii fame, Neff Maiava also influenced very much the career of Peter Maivia, Maivia being a play on the name Maiava which is an actual Samoan family name Maivia came into wrestling in Hawaii and took the name Maivia to be billed as the cousin of Neff Maiava and the foundations of the three original Samoans Maiava, Maivia & Lolotai set the stage for Afa & Sika, Reno Tuufuli & the Samoans as well as Jimmy Snuka, Superfly Tui, Siva Afi, the Kinipopos all the way down to the likes of Ativalu, Skulu, King Dabada and the rest of the Samoans in the Business today all thanks to our forerunners Maiava, Maivia and Lolotai. esepically to Maiava for being the father of what would become the invincible arsenal of what the Samoan Style of Professional wrestling is composed of including the headbutts, chops, thrusts and every other part of it. Neff Maiava was also known for walking on boards of nails and being raised to unbelieveable hieghts being held up only by his hair! since retiring from wrestling Neff Maiava Has become a childrens writer and a very successful as well as a family man he has a wife and children of his own now refers to himself as an old horse out in the pasture but the man in my eyes is a giant in the history of Professional Wrestling as a whole and the innovator who has changed the face of polynesians in wrestling and made us a distinctive people with our own unique strengths the likes of which have led us to the highest prizes in this business and has helped the Samoan people in so many ways… all thanks to this man Neff Maiava and his showing of toughness in the ring weve been able to take the careers of so many Samoans so far in this business fa’afetai tele lava lau susuga Neff Maiava.

http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/n/neff-maiava.php

3. The Rock

Suafa: Seiuli Fanene Dwyane Johnson

Nu’u i Samoa:

6’4″ 260

The Rock as he is known worldwide is the son of Rocky Johnson and grandson of Peter Maivia, he is credited with being the first samoan billed world champion, as yokozuna was billed as being from Japan. he is truly a super success story in the midst of the Monday night wars he was one of a group of superstars including Stone Cold Steve Austin, Mick Foley, Triple H and Kane, who all stepped up and made names for themselves sealing the fate of WCW it was however the Rock who became the the most recognized of all these stars not only a sucess in the ring having won the intercontental, tag team and world heavy weight and undisputed championships he also moved out into the world becoming a celebrity as well as a well known wrestler something that no one else has been a very big sucess at but the Rock showed them what he was made of Starring in The Mummy 2, The Scorpion King, The Rundown, Walking Tall and most recently his role in the sequel to get Shorty “Be Cool”… The Rock has done it all played college football, wrestled the greatest in the business including Hulk Hogan and Putting over impressively Bill Goldberg he is truly a source of pride for the samoan people…
The Rock is currently coming out with a new movie about a youth prison’s football team called the Grid Iron Gang

http://www.imdb.com/title/tt0421206/

http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/r/rock.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Dwayne_Johnson

4. Fatu “Rikishi”

Suafa: Kiuga Solofa Fatu

Nu’u i Samoa: Afono & Fagatogo

6′ 400 lbs

http://village.1samoana.com/profile/RIKISHI

 • (Montreal) Canadian Television title;
 • WWC Caribbean Tag Team titles w/Samu defeating Invader I & III (November 7, 1987);
 • WCCW Tag Team titles w/Samu defeating Kerry & Kevin Von Erich in Dallas (August 12, 1988);
 • Texas Tag Team titles w/Samu defeating John Tatum & Jimmy Jack Funk (September 12, 1988);
 • WCCW Tag Team titles w/Samu defeating Micheal Hayes & Steve Cox in Memphis, TN (September 19, 1988);
 • WCCW Tag Team titles w/Samu defeating Micheal Hayes & Steve Cox in Ft. Worth, TX (October 17, 1988);
 • WWF World tag team titles w/Samu defeating The Quebecers for the in Burlington, VT (April 26, 1994);
 • WWF Intercontinental title defeating Chris Benoit in Memphis, TN (June 20, 2000);
 • WWE Tag Team titles w/Rico defeating Billy & Chuck in Nashville, TN (May 19, 2002);
 • WWE Tag Team titles w/Scotty Too Hotty defeating The Basham Brothers in Cleveland, OH (February 5, 2004);
 • Fatu started his career as part of the most feared team in wrestling history along with his cousin Samu he made up the Samoan Swat team a dangerous pair of Samoans with alot of skill and savage tendencies… he would go on with much success as Fatu capturing tag titles in many territories however it was when they were called up to the WWF that they got their world wide exposure and because they were big men with lots of skills that men their size shouldnt have they became a commodity thanks to the training of Afa and the great skills of Samu & Fatu. Fatu himself even received a World Title Shot against then Champion Bret Hart… they captured the Tag titles from the Quebecers in the 90’s and then defended against the likes of Crush and Yokoznua, IRS and Bam Bam Bigelow, after Samu decided to leave and tour on his own Fatu after a brief Team up with a tongan wrestler decided to go it on his own as a singles competitor which saw little success he was even tormented by his cousin and brother at one point in time into quitted and to return to the streets but eventually he decided to stay with wrestling after a long and hard road Fatu bulked up to a whoping 400 lbs and became known as Rikishi… having been a former Street Dancer and a good one Rikishi Joined forces with Too Cool, Brian Christopher and Scotty Too Hotty, they then became a super force in the WWF they ruled the tag division and Rikishi was the new big man to be reckoned with taking down the likes of viscera and even recieved a title shot against then champion Triple H the hard fought match is well remembered by fans… Rikishi was then implanted into the Stone Cold Storyline as the man who hit Austin with a limosuine his reasons, because Samoans were always held down by the writers and that he knew The Rock would become champ if Austin was out of the picture… then it happened that he became a headliner it was in a match against the Undertaker, Kurt Angle, Austin, Triple H and the Rock that Rikishi was thrown off the top of the steel cage to land into the back of a truck… one of the most memorable spots ever in the history of the WWE… Rikishi is still a big name in wrestling to this day he now wrestles in independent promotions as Rikishi and travels around the world… Currently Rikishi runs his own wresling promotion in Italy in which he heads as the commissioner or Commish Kishi he along with several other Samoan Talents have made the promotion very successful there.

  http://www.rikishifatu.com/Rikishiindex1.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Solofa_Fatu

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/r/rikishi.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/r/rikishi.html

  5. Samoa Joe

  Suafa: Joe Seanoa

  Nu’u i Samoa:???

  Samoans are known for being very large people, Samoans in wrestling are known as Savages… when you see a samoan you expect power moves chops and just brute force… Meet Samoa Joe… the Samoan who will kick your ass street brawling, wrestling, grappling or just straight up mano e mano! Samoa Joe is best known for his long run as Ring of Honor Champion… he has beaten the best of the best in that promotion even though the promotion itself isnt that well known outside of the wrestling business Samoa Joe has become one of the most well known indpendent wrestlers ever and has now signed with TNA and beaten the likes of Sonjay Dutt and AJ Styles… A monster in the ring Joes style is a mix of Power, Martial Arts, Technical Wrestling and Kick your butt all out brawling… Samoa Joe has wrestled a match or two for the WWE but as of yet has decided to stay out of that promotion because of the lack of creativity control and other issues… Samoa Joe is definitly a man to be reckoned with and a bright star to watch for in the future of Professional Wrestling… Samoa Joe also recently got a big TNA win over “Big Poppa Puff” Scott Steiner, As well as a win in Hawaii’s HCW over their best Talent a Hawaiian Wrestler named Kaimana…

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/samoa-joe.php

  http://en.wikipedia.org/wiki/Samoa_Joe

  6. Yokozuna

  Suafa: Rodney Anoa’i

  Nu’u i Samoa: Fagatogo

  6′ 700 lbs

  Yokozuna trained by his uncle Afa was a monster of a man weighing in at over 400 lbs he began his career as Kokina Maximus in Japan extremely talented for a man his size he quickly rose to the top of everyones want to work with list… it wasnt long before the WWF wanted him brought him over with Mr. Fuji and billed him from Japan as the Mighty Yokozuna a seemingly unstoppable monster whos only comment was “Banzai” after destroying a few opponents Yokozuna won the Royal Rumble and the chance to face Bret Hart at Wrestlemania for the title after beating Hart his manager Fuji immidiately challenged Hulk Hogan to face Yokozuna in the ring… the already exhausted Yokozuna then got blasted in the face with salt and dropped the title to Hogan… later he would regain it again from Hogan at the King of the Ring which would be Hogans last appearance for a long time in the WWF… Yokozuna enjoyed a long reign as champion defeating the Undertaker to retain his title and even enjoying a reign as tag champ with fellow camp cornette member Own Hart… Yoko Fueded with the likes of Vader, The British Bulldog and Earthquake after not being able to get cleared to wrestle he was dropped from the WWF roster and began wrestling independents and not long after sadly Yokozuna passed away truly a WWF legend Yokozuna is part of history… rest in peace…

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/y/yokozuna.php

  http://en.wikipedia.org/wiki/Rodney_Anoa’i

  7. Samu

  Suafa: Samula Anoa’i

  Nu’u i Samoa: Fagatogo/Leone

  The Eldest Son of Afa the Wild Samoan has the most expeirence of any of the new generation of Samoan Wrestlers on the Planet… The Great Samu was brought in at the young age of 17 to become the 3rd member of the Wild Samoans along with his Father Afa and Uncle Sika… it was there he wrestled the likes of Antonio Inoki, Hogan, Big John Studd and Andre the Giant… after leaving the WWF to enjoy a long successful indy career he resurfaced as the Tag partner of his cousin Fatu better known to the world as Rikishi the two became the Samoan Swat team and struck terror into the hearts of wrestlers everywhere, they were brought up to the WWF in the early ninties as the Headshrinkers and captured Tag Team gold then Samu retired from the WWF to wrestle indies in Japan and all over the world he is now a legendary worker, trainer and independent superstar and one of the main trainers at the Wild Samoan Training Center for his father Afa… Samu was recently hearlded for winning the WXW heavyweight championship as well as attaining the tag belts with cousin Rosey recently congratulations Uso Samu! Amuia lau Faiva!

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/samu.php

  http://profileswxw.homestead.com/Samu.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Samula_Anoa%27i

  8.Rosey

  Suafa: Matt Anoa’i

  Nu’u i Samoa: Fagatogo

  Another member of the Anoa’i wreslting family and University of Hawaii alumni and former college football player Rosey was introduced into the indy circuit as part of the Samoan Gangstas team he was briefly in the WWF along with his cousin Jamal as tormentors of Fatu during his “make a difference gimmick” but it didnt go through and Rosey along with Jamal would return to the WWF as the monsters known as 3 Minute Warning… the two large samoans destroyed all in their path and fueded with billy & chuck as well as with Bill Goldberg, after Jamal was released from the WWE Rosey joined forces with the Hurricane and became his Super Hero In Training or S.H.I.T. and now holds the current Tag Team Championship along with the Hurricane on the RAW brand of the WWE… After being released from he WWE Rosey went on to win the WXW tag titles with cousin Samu.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Anoa%27i

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/r/rosey.php

  9 Sika the Wild Samoan

  Suafa: Leati Sika Anoa’i

  Nu’u i Samoa: Fagatogo/Leone

  Sika was part of the monstrous tag team known as the Wild Samoans along with his Brother Afa by whom he was trained and trained well… Sika also had singles matches with Andre the Giant, and Hulk Hogan as well as other greats and his mark was left in History and recorded as a 3 time WWF tag team champion… Sika currently works as a trainer for the Wild Samoan Training center owned by his brother Afa and is also the Father of Rosey of todays younger generation of Samoans in wrestling

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/sika.php

  http://en.wikipedia.org/wiki/Sika_Anoai

  10. Umaga

  Suafa: Eki Fatu

  Nu’u i Samoa: Fagatogo/Pavaia’i

  Umaga formerly known as Jamal is the brother of the superstar known as Tama who tagged with Haku in the eighties and of Rikishi Fatu, he is a large and dreadfully powerful man who many have claimed has amazing control over his body in the ring, he very well reputed for being amazingly easy to work with… Jamal also teamed with his cousin Rosey as 3 Minute Warning which brought them alot of success as heels in the WWE he was released early from the WWE and continues to wrestle indies for the time being but who knows what is in store for this talented superstar… After a long time away form the WWE Jamal Returned to his Samoan Savage roots becoming the Monster known as Umaga, he has thus far paved his way through Ric Flair, Eugene, Kamala, Hacksaw Jim Duggan, Doink the Clown and countless others. and is now on a collision course with the man many claim is the WWE’s uncrowned champion John Cena. after taking apart DX singlehandedly and destroying Kane Umaga has now turned his sights on further causing damage to the Big Red Machine Kane and possibly no one in the WWE can stop Umaga’s undefeated reign of terror

  http://www.accelerator3359.com/Wrestling/bios/ekmo.html

  www.wwe.com

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/u/umaga.php

  http://en.wikipedia.org/wiki/Umaga

  Tama

  11. Tama (The Tongan Kid)

  Suafa: Samuelu Fatu

  Nu’u i Samoa: Pavaia’i

  Tama is the first of the 3 Fatu Brothers to have competed in the WWE a nephew of Afa the wild samoan he Teamed with Haku as the Islanders in the eighties and had a much publicized feud with roddy piper in his heyday the Tonga Kid as he is also known still wrestles today although he has put on alot more weight from his time in the WWF weighing in at over 400 lbs. After teaming with former Wild Samoan Student JT Wolfen to help him take back the HCW tag belts from Team Japan Tonga Kid reimmersed himself in the Martial Arts and reinvented himself in the Promotion now run by his brother Rikishi. Now looking very fit and quite cool with his new look The Tongan Kid is a force to be reckoned with in Italy.

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/t/tama.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/t/tama.php

  http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Fatu

  Superfly Tui

  12. Superfly Tui

  Suafa: Tui Seliga

  Supefly Tui is a wrestling Legend in Hawaii he is one of the men who kept the Hawaii Wrestling Craze alive in the early years he was champion of Hawaii and is remembered fondly by many… he was known for his quick temper and sometimes even ferocious out burst one of the most memorable Samoans ever to step in the ring from Hawaii, Tui’s mic skills were soemthing else speaking with not only a strong samoan accent but sometimes even going into the Gagana Samoa during his interviews. Tui wrestled until the late ninties but has not been seen since it is said that he is now retired on the mainland. Tui was a many time Hawaii Wrestling Champion who teamed often with Super Samoan Sakalia and fueded often with Lars Anderson, earlier in his career during a battle royal Farmer Boy Ipo, Leroy Brown & Bruiser Brody all rallied behind Tui to help him not only retrieve the Championship belt from the top of the post but also the 50 thousand dollar check that was attached to it, Tui obliged their help by not keeping the check but sharing it with the Samoan connection and Bruiser Brody forming a bond with them that would prove a very good decision to have made in the future.

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/superfly-tui.php

  Farmer Boy Ipo

  13. Farmer Boy Ipo

  Suafa: Fa’apipi’i Lale Sa’ole Igafo

  Nu’u i Samoa: Sailele

  Farmer Boy Ipo is another former star of yesteryear from the Peter Maivia camp a star of the former Polynesian Pacific Wrestling he along with Leroy Brown and sometimes Jumping Joe Solo formed the super team known in their day as the Samoan Connection, Farmer boy Ipo’s dreaded splash won him more than a few matches… another famous champ from the Samoan Islands sadly Farmer Boy Ipo known as Faapipii to his family passed away earlier this year… Farmer Boy Ipo with Partner Leroy Brown faced some of the most well known talents in the world even took on Zeus at the Samoan flag day fund raiser in 1991, Ipo also helped train the likes of Tau and Manu the Samoan. as the Samoan connection they faced the likes of the Hart Brothers, Mondo Guerrero and a extremely green Konan, as well as fellow Samoans the Kinipopos who were some of their favorite opponents.

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/f/farmer-boy-ipo.php

  http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=111036288

  Leroy Brown

  14. Leroy Brown

  Suafa: Vao

  Leroy Brown the tag partner of Ipo was the other Half of the Samoan Connection Leroy brown known for his antics in the ring and on the mic he could put a smile on anyones face… Brown wrestled the greats in hawaii he and farmer boy Ipo faced off against Mondo Guerrero and his partner at Rockamania a wrestling event sponsored by the “No Hope In Dope” drug prevention program… in which The Samoan Connection was victorious over there mainland foes… Brown also faced the likes of the Hart Brothers as well as many other big name stars in the business, he is retired now but still works hard daily as a security gaurd and an inspiration to the students of Farrington High School

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/l/leroy-brown-2.php

  Jumping Joe Solo

  15. Jumping Joe Solo

  Jumping Joe Solo was an alternate for Leroy Brown in the Samoan Connection he tagged often with Farmer Boy Ipo… Jumping Joe solo was involved in the Battle Royal in which Superfly Tui became Hawaii Champion again and nearly won the belt himself had not bruiser brody pulled him off the pole at the last second. Joe solo also faced singles competition in the form of the crafty viet nam war vet from Apia Robert Toronto in a face paced technical match Robert got the better of Solo.

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/j/joe-solo.php

  Anyone with pics or info on Joe Solo please email me @ maosimaosi@yahoo.com

  Manu

  16. Afa Jr.

  Suafa: Afa Anoa’i Jr.

  Nu’u i Samoa: Fagatogo

  Afa Jr. is the son of Wrestling Legend Afa the Wild Samoan and brother of Samu the Great… he is currently and up and coming Star on the rise in the independent Circuit… Afa jr. Recently made his debut in the WWE and has sided with several other second generation superstars aka Cody Rhodes & Ted Dibiase jr.

  www.wwe.com

  http://profileswxw.homestead.com/AfaJr.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Afa_Anoa%27i,_Jr.

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/a/afa-jr.php

  Skulu

  17.Skulu The Samoan Savage

  Suafa: Peni Televise Samuelu Masalosalo

     
     
  Aso Fanau: April 2, 1973
  Nu’u i Samoa: Nu’u’uli Samoa
  Fa’aipoipo: Married
  Maualuga & Mamafa: 5’9″ – 350 lbs
  Faletoleni: UPW Boot Camp
  Tausaga na Amata ai: 2002
  si isi igoa: Adamonster
  King Adamo (Japan)
  Skulu The Samoan Monster
  Skulu The Samoan Savage
  Skulu The Savage
  Samoan Savage Skulu
  Gaoioiga Fa’a’i’u : “Skulu Splash” Splash top rope
  Gaoioiga Fa’apito: Avalanche
  Chest Punch
  Headbutt
  Samoan Drop
  High Tide
  Vader Splash into Hip attack
  Fusuaga Lauiloa: King Adamo (Japan)

  Skulu is the lovable Samoan Savage currently paving his way on the independent Circuit… he has teamed with Rikishi, Solo Snuka and Samoa Joe and come up victorious… a bit on the gullible side Skulu is often tricked by his crafty opponents but he always comes back to show them he isnt a pushover this man may be compact but hes got alot of abilities to show in that ring… Skulu is also a major star in Japan where he is known as King Adamo

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/skulu.php  Reno Tu\'ufuli

  19.Reno Tuufuli

  Reno was one half of the Tag Team known as the Samoans he is also responsible for training current Las Vegas wrestler and fellow Samoan King Dabada

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/r/reno-tuufuli.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/r/reno-tuufuli.html

  Tio Taylor

  20.Tio Taylor

  Tio Taylor was the other half of the tag team known as the Samoans

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/samoans.php

  Lou Albano with Jimmy Snuka

  21.”Superfly” Jimmy Snuka

  5’10”

  250

  Superfly Jimmy Snuka probably the most well recognized Islander in the world is the famed legendary Samoan/Fijian Wrestler who hails from the Fiji Islands, Snuka is world famous for his fueds with Don Muraco in which he innovated the extreme Cage matches and the splash off the top of the cage, and of course his legendary fued with Hot Rod Roddy Piper in Piper took microphone and Coconut to the head of Jimmy Snuka. these two fueds propelled Snuka into Legendary status among not only the fans but also the wrestlers Snuka was inducted into the WWF Hall of Fame and spent a career which continues even till today with his latest matches having been with the likes of Eugene and Jamal & Rosey and even a small revival of his fued with Piper when he teamed with Rikishi Fatu to face off against Piper and his protoge Sean O’Hare a short lived WWE wrestler. Snuka was very popular in the 80’s era when the WWF ruled the wrestling and television world not many people can forget that splash and the aloha signs he would make, Snuka enjoys his job and continues to wrestle even today and work independent promotions helping the youth of Samoan Wrestlers these days still a man to be reckond with Snuka will remain a Legend for as long as there is a Wrestling Business.

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/j/jimmy-snuka.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Snuka

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/j/jimmy-snuka.php

  Leota Lu

  22.Afioga Lu Leota II

  O le afioga o Leota Lu, sa iai lana tofi ile palimene o le malo o Samoa Tutoatasi, Leota sa masani ona tag team ma le susuga ia Samoan Joe i niu sila. peta’i ua leva tele o aso ia. Leota e fai lana beach resort e ta’u o le Vacations Beach resort i Samoa ma olo’o auai lava i fonotaga a le malo.

  Lu Leota II is another Samoan wrestler formerly wrestled mainly in New Zealand alongside his often Tag Team partner Samoan Joe. he is now retired but has taken up a new career helping the Samoan People as a member of Parliment in Independent Samoa he also owns a resort in Samoa.

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/l/leota-lu.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/l/leota-lu.html

  http://www.samoalive.com/Leotaluii.htm

  http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=111335597

  http://vacationsbeachfales.com/vacationsbeachfales/index.htm

  Tui \

  23.Tui “Joey” Fau

  O le ali’i o Tui Fau o se ali’i malosi tele, o ia sa fai mai sui mo Niu Sila mo le si’isi’iga o mea mamafa i o aso lena onapo. na maua lana mua fou i ona onosefulu ma le lima tausaga na si’itia le 172.5 kg. Tui sa soifua a’e i Samoa i le nu’u o Lepea i Samoa Tutoatasi, sa a’oa’oina lana pi’iga i niu sila ona ua mavae lea le tolu tausaga ua maua loa le avanoa e alu fa’aporo. O Tui olo’o nofo lava i Napia i Niu Sila ma olo’o a’oa’o atu i tamaiti i le tomai o le si’isi’iga o mea mamafa.

  A Bull of a man Tui Fau was a well known wrestler and powerlifter who set a NZ record of 172.5 at age 65… he was the star of many wrestling programs in New Zealand, originally from western Samoa he was trained in new zealand and went pro after 3 years of amatuer training… he currently lives in Napier and still asissts people with the art of weight lifting…

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/t/tui-fau.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/t/tui-fau.html

  Cocoa Samoa

  24.Cocoa Samoa

  Suafa: Onosa’i Ulualoaiga Emelio
  Aso Fanau: March 9, 1945
  Nu’u i Samoa: Pago Pago, American Samoa 

  Fa’aipoipo: Married to Esperanza
     
     
     
  ni isi igoa: Sabu the Wildman (Memphis)
  The Black Ninja
  Jack Snuka (Puerto Rico)
     
     
  Fusuaga Lauiloa: Jerry Lawler
  Rip Oliver
  Abbuda Dein
  Mike Miller

  Cocoa Samoa was rumored to be the brother of Jimmy Snuka but this was dissproved awhile ago, Cocoa was involved with a card called Battle of the belts which also featured the Road Warriors and many other stars of the Era, Cocoa Samoa wrestled mainly on the mainland and is closely related to the Samoans tag team of Reno Tuufuli & the Taylors, if you have any information on Cocoa Samoa please email me @ Maosimaosi@yahoo.com

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/c/coco-samoa.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/c/coco-samoa.php

  http://www.caulifloweralleyclub.org/Finishes/cac_finishes_2007.htm

  Siva Afi

  25.Siva Afi

     
  Suafa: Papaliitele Max Amata Taogaga
  Aso fanau: April 28, 1949
    Originally from Samoa
  Grew up in New Zealand
  No Residing in Marion, Ohio?
  Aiga: Nofo tane ia Karen (4 Sons)
  Maualuga & Mamafa: 5’11” – 250 lbs
  Fa’ia’oga: Steve Rickard
  Peter Maivia

   
  Ni isi Suafa: Jimmy Afi (Portland)
  Superfly Afi
  Sivi Afi (WWF)
  Max Tamboola
  High Chief Afi
  Gaioioiga Fa’a’i’u: High Cross Body
  Superfly Splash
  Gaioioiga Fa’apitoa: The Dropkick
  Headbutts
  Chops
  Fusuaga Lauiloa: Ric Flair
  Don Muraco
  The British Bulldogs

  Another Member of the Maivia Clan Siva Afi was a large fine specimen of a man who often teamed with Jimmy Snuka because of their similar look… Afi wrestled the likes of Don Muraco and many others he wrestled for the WWF many times and was even a team mate of Haku and Tama the Islanders for a breif time… he is retired now and is studying to become a minister in america, a former NWA Hawaii Champion… Siva Afi is well remembered as the fire dance wrestler of Samoa. Siva Afi had a short lived singles career in the WWF as well under the gimmicks of Sivi Afi in which he teamed with Haku to take on King Kong Bundy and Big John Stud in which match Haku managed to slam stud but was not awarded the money that Heenan promised to anyone who could complete the feat.. the other gimmick Afi had was “Superfly Afi” where he would come out to the music theme of Shaft and do a small fire dance exhibition before the match, Afi was also a big name in NWA Hawaii and held the Heavyweight title in that territory for a time he was Lia Maivia’s prized worker and often lead the Samoans in their wars against invading talent, Siva Afi even worked a Match against the legend Ric Flair in Hawaii. Siva Afi however was involved inadvertently in a robbery and remains in prison til this day but the wrestling world awaits along with a son in wrestling school for Siva Afi’s release and perhaps comeback to the wrestling world.

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/s/siva-afi.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/siva-afi.php

  Samoan Bulldog

  26.Samoan Bulldog

  The Samoan Bulldog was a Samoan Wrestler in Hawaii, he helped represent Samoa in the Samoan flag day fund raiser event in 1991 where he faced the Bounty Hunter (no not dog the bounty hunter) If you have any information on the Samoan Bulldog please send me a message or request my email that i may get in contact with you thank you very much…

  Superfly Ete

  28.King Makoa (Superfly Ete)

  The Former HCW Champion in Hawaii fomerly known as Superfly Ete is the man to beat in Hawaii right now the man from Pago Pago has been through battles with the best Hawaii has to offer from The Leaders of the New School to the Notorious Kapuyama… even Kenjiro of the Kensuke Sasaki Office and most recently a grueling battle with fellow Samoan Johnny Kealoha…Now wrestling for AZW as King Makoa is a force to be reckoned with…

  http://www.actionzonewrestling.com/

  Super Samoan Sakalia

  29.Super Samoan Sakalia

  Super Samoan Sakalia was another Wrestler from the Lia Maivia run Era of Professional Wrestling he often tagged with his favorite partner “Superfly” Tui anyone with more information on Super Samoan please write me at maosimaosi@yahoo.com

  Alofa

  30.Alofa the Samoan Tank (King Dabada)

  Alofa is a current Samoan Superstar making a name for himself on the indy circuit… he is a large over 400 lbs monster who is sure to be a force to come, trained by Yokozuna and Reno Tuufuli as well as Rikishi this man has the potential to be a force in the wrestling world…

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/k/king-dabada.html

  Sonny Siaki

  31. Sonny Siaki

  Sonny Siaki is a former TNA Star wrestling around the world he was well known for many of his angles most notably the flying elvises in which he played one of three elvis impersonators however this man is extremely impressive in the ring and will let his actions talk for him he is of course samoan… Siaki has since signed with the WWE but has yet to appear on a televised event the world however awaits his return to the screen

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/s/sonny-siaki.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/sonny-siaki.php

  Toa Maivia

  32. Toa Maivia

  Toa Maivia is another Wrestler with the XWX promotion that is owned by Afa the Wild Samoan, the same stable that brought you Gene Snitsky, Batista, Billy Kidman and the new generation of todays Samoan Superstars… Toa Maivia is another Future Superstar from the Samoan Legacy… the son of the late High Cheif Peter Maivia and former tag team partners with fellow Samoan Wrestler Ativalu

  http://profileswxw.homestead.com/ToaMaivia.html

  http://www.wildsamoan.com/Toa.htm

  Mighty Milo

  33. Mighty Milo

  Nu’u i Samoa: Faga’alu

  Mighty Milo was another wrestler with Polynesian Pacific Wrestling in the early years he had a tag match during Rockamania where he was undoubtly the most talented wrestler in the match showing up his mainland opponents as well as his unskilled partner… Milo was involved in many fueds with many of the best of talent that came to the islands in those days and he was involved with training the likes of Robert Toronto as well as other Samoans in that era of Prowrestling History, if anyone has more information on Mighty Milo please contact me… maosimaosi@yahoo.com

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/m/mighty-milo.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/m/mighty-milo.php

  Samoan Joe

  34. Samoan Joe (Afamasaga)

  O Samoan Joe o se tasi tama pi’i Samoa sa pi’i i Niu Sila. Sa masani ona tag team ma le Afioga o Lu Leota i aso ia. Le toeaina o Joe olo’o mafuta i Ausetalia i lenei vaitau ma lana afafine ua avea ma taupou o lona nu’u i Samoa e suafa ia Punipuao JIll Afamasaga.

  Samoan Joe was another Samoan Wrestler from the era where Peter Maivia ran Polynesian pacific Wrestling, he now resides in New Zealand anyone with pictures or info on Samoan Joe please contact me at Maosimaosi@yahoo.com

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/samoan-joe.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/s/samoan-joe.html

  Deuce

  35. Deuce (formerly Solo Snuka)

  Suafa: James William Rehier jr.

 • OVW (Ohio Valley Wrestling) Television title winning a Tournament (June 7, 2005);
 • IWA Puerto Rico Hardcore title winning a Battle Royal (November 4, 2005);
 • OVW (Ohio Valley Wrestling) Tag Team titles w/Dice Domino [Deuce beat The Miz in a singles match] (March 19, 2006);
 • OVW (Ohio Valley Wrestling) Tag Team titles w/Dice Domino defeating C.M. Punk & Seth Skyfire (August 2, 2006);
 • DSW (Deep South Wrestling) Tag Team titles w/Dice Domino defeating Tony Santorelli & Mike Taylor (October 5, 2006);
 • OVW (Ohio Valley Wrestling) Tag Team titles w/Dice Domino defeating Shawn Spears & Cody Runnels (December 6, 2006);
 • WWE Tag Team titles w/Domino defeating Paul London & Brian Kendrick (April 20, 2007 in Milan Italy);
 • O Deuce o le Atali’i fai o Jimmy Snuka, Sa pi’i i le OVW ma le TNA ae ua o’o lea i le WWE lenei vaitaimi ma olo’o tag team fa’atasi ma Domino i le tag team o le Greasers e pei o ni tamaiti mai le ata o Grease laua. o le tag team o Greasers ua fai ma siamupini sautualasi i totonu o le WWE i lenei lava vaitau. ae ua fa’atoa amata le pi’iga fa’aporo o lea vaega to’alua.

  Deuce is the Samoan son of Jimmy Superfly Snuka, he has competed in the likes of OVW and TNA and many other promotions. A multi time tag team champion now in the WWE deuce has only begun on his road to success.

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/d/deuce.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/d/deuce-shade.php

  www.wwe.com

  Ativalu

  36. Ativalu

  Suafa: Ned Ativalu Scanlan

  Maualuga & Mamafa: 6’5″ 250 lbs

  O Ativalu o se tasi na a’oa’oina e afa, i le Wild Samoan Training Center i Penesivilia. O Ativalu o ia lava o le tei o Afa. Sa masani aua’i ma le susuga ia Toa Maivia e tag team laua. Inu ua fo’i atu i Hawaii na aua’i ativalu i le pi’iga o le HCW ma le NWA Hawaii e fa’aauau pea lana a’oa’oga. O Ativalu e tele ana fusuaga sa fusu ma tama pi’i pei o Joe Muraco, Shin Ku, Bushido X, Kaimana, Kaniala ma Mike Taylor i se taimi pu’upu’u lava. O suafa tuai sa fa’aaogaina e Ativalu o Duece the Uce ma Kainalu le big Uso a o ua i’u lava ona liliu sifi i lena vaitaimi ua sui lona igoa i le igoa o Ativalu le igoa o se ona tua’a ma amata loa lana fetauiga ma le sa a’oa’oina ai o Jody Lopez. Ativalu na o’o fo’i i Sapani ma isi atnu’u ese. ma olo’o pi’i lava i Hawaii i aso nei onapo.

  Ativalu was trained at the Wild Samoan Training Center by his relatives there and has returned to Hawaii to show us what he’s got he has taken on the likes of Joe Muraco, Shin Ku & Bushido X in his short run here and shows alot of Promise the future is bright for Ativalu… Ativalu formerly known as Duece the Uce & Kainalu the big Uso has now turned heel and is involved in a feud with Jlo Jody Lopez.

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/a/ativalu.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/a/ativalu.php

  TLA

  37. TLA (Tasi le Alofa)

  Suafa: Mafua Mafua jr.

  Maualuga & Mamafa: 6’2″ 330 lbs

  O le sa igoa ia Johnny Kealoha, Sa fo’i Siamupini Pauga Mamafa i le pi’iga o le AZW i totonu o Hawaii. O lana pese a’o ulufale atu i le malae pi’iga o le pese “it’s aloha friday” o se tasi pese tuai a Hawaii ua tele le fiafia ma mitamita i ai ia latou tagata Hawaii. O TLA e tele lona alofa mo motu uma o polenesia, ina ua togia fafo le tama igoa ia “Sexbomb Cholo” e ia, na te malo le fusuaga o tagata e to’aluasefulu ma ua ave ia te ia le avanoa e pa’aga mo le fusipa’u o le siamupini i lenei lava po. a’o e le o’o atu ia i tua o le nofoaga o le aumaimoa ua lama atu ia te ia e le siamupini o Akua ma lana fusipa’u, e tau tu’ioti ia te ia. ma ina ua o’o le i’uga o le pi’iga i lea lava po, ua fa ia te Akua e leai se mea o iai. Ae ua oso le fiafia i le aumaimoa ma le olioli ina ua va’ava’ai atu latou ia TLA ua soso atu i le malae e tigaina tele ae pe’ita’i sa fa’amalosi pea. ma ua o’o ina malo e TLA le fusipa’u i lenei lava po. E mitamita tele le Atunu’u o Hawaii i lona Alo o TLA ma lana lotonu’u. TLA sa pa’aga fo’i ma le Susuga o King Makoa (Superfly Ete) ma isi tama pi’i eseese mai i le komipani o le AZW. ma ua avea ia ma se sui lelei mo tagata Hawaii ma Samoa i totonu lava o le Pi’iga. ina ua alu ese TLA mai le Komipani o le AZW ua aua’i ma le Komipani o le NWA Hawaii ma Tag Team fa’atasi ma Tui. e le’i umi ae ua toe fo’i Tui i Samoa a’o ua aga’i pea e TLA e fa’aauau lana a’oa’oga i le NWA ma si ona tei o Sulu Afi. Ina ua liliu le NWA i le PPW olo’o aua’i ai e TLA ma olo’o iai lava.

  The Wrestler formerly known as Johny Kealoha former reigning AZW Champ of Hawaii, the man who comes out to the theme of it’s aloha friday has a great love for the islands and is a proud Islander won a battle Royal by ousting “Sexbomb” Cholo last to recieve a shot at AZW Champ Akua the very same night after the Battle Royal he was beaten by Akua with the very championship belt he would later overcome the odds to take from Akua… TLA does Hawaii Proud… TLA has since faced off against the likes of King Makoa along with the best that AZW has to offer and the man remains a strong source of pride for the fans of Hawaii. TLA now wrestles in the PPW wrestling organization
  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/j/johnny-kealoha.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/j/johnny-kealoha.html

  Sam Samson

  38. Sam Samson

  Suafa: Sam Apelu Mausali

  O Sam apelu e tele lava ana taleni, o gata i se tama pi’i a’o se tama fusu ma sa fai ma lafali fo’i i totonu lava o le malae pi’iga i le vaitaimi o Maivia i Hawaii. O aso nei onapo ua litaea le Susuga o Sam ma olo’o aumau i Hawaii. Le Susuga o Sam sa va’aia le fusuaga a Ric Fliar ma Sam Anoa’i mo le Fusipa’u o le Siamupini pauga mamafa o le NWA atoa. sa va’ai fo’i i tele fusuaga o tama pi’i pei o Andre the Giant ma Antonio Inoki ma le to’atele o tama pi’i o lauiloa. Fai mai le molimau o le isi tamaloa o le pi’iga o Sam Samson o le Lafali aupito lelei ma fa’amaoni i le pasefika ma ua talitonu fo’i ia te a’u e leai se tama pi’i lauiloa na o’o atu i hawaii e pi’i e le Lafali ai e Samson. O Samson foi sa fai ma se sui mo Samoa i totonu le malae, i le tausaga o le ivesefulumaletasi na fai ma sui mo Samoa i le fu’a o Samoa i Hawaii i le Blaisdel Center ma na te toilaloina e ia i le Dark Angel sau i Mexico City.

  Sam Samson is another famous wrestler/boxer/ref who started around the same time as Super Samoan Sakalia during the Maivia Era of Pro Wreslting in Hawaii… He is now retired with a family of his own, Samson reffed matches with the best of them he reffereed a NWA world title match between Champion Ric Flair and his upstart Samoan nemesis a young Sam Anoai, along with having refereed the giant tag match between Sam Anoai and partner Andre the Giant facing off against Antonio Inoki & a partner of his own, Sam Samson the most relaible referee in the pacific has probably refereed every big name you can think of who stepped into the squared circle on these islands as well as represented Samoa many times wrestling himself including in 1991 when he represented Samoa at the Samoan Flag Day fun raising event at the blaisdel center against his opponent The Dark Angel from Mexico City.

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/s/sam-samson.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/sam-samson.php

  Reno Anoai

  39. Reno Anoa’i “The Black Pearl”

  O le tama fou lea a le Aiga Anoa’i ua o’o atu nei i le pi’iga. Reno sa a’oa’oina i le WXW i lalo le pulega o Afa Anoa’i ma le aiga. lea ua fa’aigoaina ia te ia le Black Pearl a avea ia ma se tasi tama pi’i lausilafia i le komipani o le NWE wrestling i Italia.

  Another Member of the Anoa’i Family Reno has done work in the WXW promotion under the Anoa’i family name… Known as the Black Pearl Reno Anoai is one of the main talented stars of Rikishi’s Italian promotion…

  http://village.1samoana.com/profile/BlackPearl

  http://en.wikipedia.org/wiki/Reno_Anoa’i

  Al Lolotai

  40. Al Lolotai

  Suafa: Al Lolotai

 • NWA (Central States) Heart of America Heavyweight title defeating Jimmy Coffield (November 29, 1951);
 • NWA Hawaii Heavyweight title defeating Zebra Kid (December 16, 1955);
 • NWA Hawaii Heavyweight title defeating Tom Rice (May 19, 1957);
 • NWA Hawaii Heavyweight title defeating Ed Francis (July 8, 1959);
 • Stampede North American Heavyweight title defeating Kasavudu (November ??, 1978);
 • O Al Lolotai o le ulua’i tama pi’i mai Samoa. Al Lolotai fo’i lea o le ulua’i Samoa na o’o i le NFL. fai mai na fai lana mua fou i le NWA o le ulua’i tagata na Siamupini fa’atolu i le NWA Hawaii ile ona po o le 50’s, E masani ona molimau isi tagata fai mai latou o Neff Maiava ma Peter Maivia o ulua’i Samoa i le pi’iga ae moilmau mai Neff Maiava ia te a’u fai mai ua leva na pi’i Al Lolotai ma lana Pa’aga suafa ia Vilai Sua ae le’i o’o Maiava ma Maivia i le pi’iga. O Lolotai ma Sua o ni tei moni a Maiava. O latou uma na soifua mai o le ulua’i tupulaga o Samoa na o mai sao mai Samoa e o atu i le nu’u o Laie i Hawaii.

  Al Lolotai an accomplished athlete all around also had a stint as a successful professional wrestler capturing the NWA Hawaii heavyweight title a record 3 times in the early 50’s although Neff Maiava and Peter Maivia are credited as the forerunners for Samoans in wrestling Al Lolotai is actually the Samoan wrestler with the earliest recorded matches dating from before Maivia and Maiava began competing.

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/a/alo-lolani.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/a/alo-lolani.php

  Tiki Tapu

  41. Tiki Tapu

  Nu’u i Samoa: Pavaia’i

 • RMCW Heavyweight Tile
 • RMCW Intercontinental Title
 • Kansas City/Hawaii Championship Title
 • Tiki Tapu e sau i le alaalafaga o Pavaia’i i Tutuila. o ia o le toeaina lauiloa i le pi’iga lautele o Amerika, ua o’o ina 15 tausaga ona pi’iga, ma na aua’i ma tama pi’i pei o Sam Anoa’i, Tongan Kid (Sam Fatu) ma le Toeaina o Jimmy Snuka. ma tagata fo’i o Zambui Express ma Abdullah the Butcher. O le olaga o le Susuga a Tiki Tapu o le tasi sini mo le tupulaga o Samoa olo’o aua’i i le malae i aso nei onapo.

  Tiki Tapu a Samoan hailing from Pavaiai in American Samoa is a legend among the Independent ranks, with 15 years under his belt, he has teamed with the likes of Samu Anoa’i as the Headshrinkers, Tongan Kid (Sam Fatu) and Jimmy Snuka. As well he has worked the likes of Zambui Express and Abdullah the butcher… Tiki Tapu is another name in the legacy that is Samoans in wrestling…

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/t/tiki-tapu.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/t/tiki-tapu.php

  Robert Toronto

  42. Robert Toronto

  Robert Toronto despite the noticebly Palagi name Robert Toronto is indeed a Samaon Wrestler, though not as well known as most Robert Toronto was part of the NWA Hawaii roster during the time Lia Maivia ran wrestling in Hawaii, He had a pretty easy match against Jumping Joe Solo in which his showcased his ability to work and overcame his opponent, Sam Samson refereed the match. Robert Toronto was involved however in less than ill reputable actions along with fellow Samoan Wrestler Fue Manea, During a match with a wrestler called Jr Hogg Toronto gave a stiff shot to Hogg in the face which was returned with a hard bodyslam the match continued normally afterwards and no one said anything about it, the two wrestlers however also had their own problems with Lars Anderson and before one card went out for drinks before it started and came back to the arena with a bag they took turns giving Lars Anderson kicks in the nads and put him out for the count, then headed out to the ring where Hogg was waiting and Toronto with a brass knuckles jumped into the ring and KO’d him two two men than took the bag and left the arena, rumor had it that Fue had a gun in the bag. Toronto was sent back to Apia for a year and Fue was barred from wrestling but later returned.
  if anyone else has more information on the career of Robert Toronto or his current whereabouts please contact me @ maosimaosi@yahoo.com

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/r/robert-toronto.html

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/r/robert-toronto.php

  Kinipopo #2

  43. Kinipopo #2

  O Kinipopo #2 o le pa’aga a le toeaina o Kinipopo #1. o le tasi Kinipopo lea. afai tou te iloa se talaaga i lenei tama pi’i fa’amolemole ia tatala mai ou a’ao ma tusitusi mai i le Maosimaosi@yahoo.com

  Kinipopo #2 was the second member of the Kinipopos
  anyone else has information about the Kinipopos please contact me @ Maosimaosi@yahoo.com

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/k/kinipopo-1-and-2.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/k/kinipopo-1-and-2.html

  44. Fue Manea

  Suafa: Fue Manea

  Fue Manea o le tasi Toeaina mai le Atunu’u ua leva na pi’i. O ia sa fai ma se lafali mo le komipani o Maivia o le PPW. Manea sa auai ma le au Samoa ina fai le taua o Tama pi’i Samoa ma le vaega o Tama pi’i mai fafo e ta’ua o le Samoa vs the World. O le isi tala ou fa’aogo i ai fai mai o Fue Manea na fesoasoani i le fasiga o Lars Anderson i le vaitaimi sa ta’ita’ina e Lars i le PPW. fai mai tala na fa’asa ona toe pi’i ae e le umi ae ua toe fo’i atu e Manea i le PPW e a’oa’o ia tama pi’i fou ma ua avea ia e fai mo se lafali. E tele fo’i pi’iga na lafali ai le Susuga a Manea.

  Fue Manea was a Samoan Wrestler involved for a long long time in wrestling and part of the Samoan group of Wrestlers who protected against the mainland invaders he was also involved in the incident where Robert Toronto got his revenge on his palagi opponent. before the match Fue and Robert had gone for drinks and it was rumored that Fue had brought a gun in a gym bag to the match, Fue was barred from wrestling after that but later returned to training new wrestlers and refereeing matches

  Kinipopo #1

  45. Kinipopo #1

  Suafa: Sousou Kinipopo Luteru

  Sousou Kinipopo Luteru o le tasi Samoa lauiloa mai le vaitaimi a Maivia i Hawaii. O Kinipopo sa ta’ita’ina le au fia tama leaga na fa’aigoaina O Kinipopo. Ae paga lea, na maliu le Susuga a Kinipopo, ae olo’o manatuaina ma le fiafia aemaise lava ona fetauiga ma le au o le Samoan Connection (Leroy Brown & Farmer Boy Ipo “Fa’apipi’i Igafo”)

  Afai e iai se tala i le tama pi’i lea o Kinipopo #1 fa’amolemole tatala mai ou a’ao ma tusitusi mai i le Maosimaosi@yahoo.com

  Sousou Kinipopo Luteru was a Samoan wrestler of much fame in his day and leader of the Samoan heel team the Kinipopos, although he has passed away he is well remembered especially for his fueds with fellow samoans Leroy Brown and Farmer Boy Ipo the Samoan Connection

  anyone else has information about the Kinipopos please contact me @ Maosimaosi@yahoo.com

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/k/kinipopo-1-and-2.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/k/kinipopo-1-and-2.html

  46. Teu

  175 lbs.

  Teu o le Samoa le na fai ma sui mo samoa i le tasi aso o le fu’a o Samoa na fai i Hawaii. na te toilaloina i le tama palagi mai Inglewood igoa ia Charles Cozart.

  Afai e iai se talaaga lena i le tama pi’i lea o Teu fa’amolemole tatala mai ou a’ao ma tusitusi mai i le Maosimaosi@yahoo.com

  A Samoan Wrestler who represented Samoa in the Samoan flag day fund raising event facing off against Charles Cozart of Inglewood.
  Anyone with any information on Teu please contact me @ maosimaosi@yahoo.com

  47. Tau

  Fai mai e le Susuga a Bushido X o Tau o le tasi tama pi’i sa pi’i i le WLW i le vaitaimi o le 90’s i Hawaii. Na a’oa’oina e Farmer Boy Ipo, sa fetaui so’o ma le tama palagi igoa ia Marshall the Machine Powers. O ia na osofa’i i le tasi fusuaga o le Dark Ninja ma Yukon Mac Russell, fai mai na te matua’i fasiga si tama o Mac Russell e pei lava e leai sona malosi. ma ua toilaloina Mac Russell ina ua avatu se Headbutt ma le Elbow Drop tele i le fatafata a si palagi. Na te aua’i foi i le Battle Royal na malo ai e Marshall the Machine Powers. Na lauiloa le “Running Knee” ma le “Headbutt” a Tau ma fefe uma tagata i ai. Ia ua o’o mai i lenei vaitau ua le toe fa’alogo i se tala fou i le Susuga o Tau po’o fea le mea ua o’o i ai. A’o le tasi molimau a le Susuga o Bushido X fai mai o ia sa malosi lava e leai se tagata na mafai ona toilaloina Tau aua o lona malosi. Ae fai mai fo’i o Tau o se tagata lotomalie fo’i na iai le taimi na mana’o e Tau e fai le tasi gaoioiga faigata ia Bushido ae fai mai Bushido na ia matua’i fefe ia fai atu leai ae ua sili lona fefe i le faigata o le gaoioiga te’i ane ua lavea se isi. fai mai na tauanau atu ia ia Tau ma ua malie fo’i ai Tau, sa le fa’amalosia e Tau ae sui lona loto ia tali ai le popole a si tama o Bushido. O se tasi molimau lea i le agalelei o Tau i ana pa’aga.

  Tau was the Samoan Wrestler of WLW run by Lars Anderson in the 90’s in Hawaii, he was trained and managed by Farmer Boy Ipo and spent alot of time in a fued with a Palagi wrestler named Marshall the machine powers as well as interfered in a match between the Dark Ninja and Yukon Mac Russell in which he reduced Russell to a puddle on the ground after a Massive Headbutt and an Elbow Drop, Tau was also involved in the Battle Royal that was won by Marshall the Machine Powers. Tau was known for his running knee, headbutts and his elbow drops, Tau has not been heard from since those days, anyone with information on Tau please contact me @ Maosimaosi@yahoo.com

  Solo the Hamo Bull

  48. Solo the Hamo Bull

  O le tasi Samoa sa a’oa’oina e Afa i le Wild Samoan Training Center. ae ua ou fa’alogo lea ua litaea ma le toe pi’i. tama lea e tai pei o se masaga o Dwyane Johnson.

  Solo is a Samoan Wrestler from the Wild Samoan Training Center

  any information on Solo please send to maosimaosi@yahoo.com

  49. Vilai Sua

  Ikaika the Smashing Machine

  50. Ikaika the Smashing Machine

  Maualuga & Mamafa: 6’1″ 230 lbs

  51. The Magnificent Malo

  52. Tama Samoa

  53. Mighty Tao

  Sumito

  54. Sumito

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/s/sumito.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/s/sumito.html

  55. Mt. Fiji

  56. Reno Tu’ufuli Jr.

  Sulu Afi

  57. Sulu Afi

  Suafa: Aleki Taogaga

  Maualuga & Mamafa: 6’0″ 230 lbs

  O Sulu Afi o le suafa na fa’asuafaina e Siva Afi i lona atali’i o Aleki (Alex) Taogaga e fa’atatau mo le pi’iga, Na maua amata fa’atasi i le a’oga pi’i o le NWA Hawaii, ae ui lea o aso nei ua o’o Sulu Afi i le Promotion tele a le Susuga ia Samu Anoa’i ma lona toeaina Afa Anoai olo’o i Pennsylvania.

  X-Rated

  58. Rated X

  Suafa: Francis Tausilia

  Tilo

  59. Tilo Vasaga

  Suafa: Utaifeau Vasaga Tilo

  Nu’u i Samoa: Aua ma Lefaga

  O ai na a’o oe i le pi’iga? Mike Taylor

  Tui

  60. Tua the Samoan

  Suafa: Maosi Iosefo Tuipala Tuitele

  Nu’u i Samoa: Leone, Tafananai & Moata’a

  La’u kama

  The samoan Tsunami

  61. The Samoan Tsunami

  O le tasi Samoa ua aua’i mai i le pi’iga i lenei lava vaitau, o le malosi ia le tama! le tama lea e pei o se uso moni ia te a’u.

  The Samoan Tsunami my uso out in Maryland making it big in wrestling this man is a force!

  www.ewamaryland.com

  Prince Iaukea

  62. Prince Iaukea

  O Prince Iaukea o se tasi Alo o Samoa, Sa pi’i mo le komipani o le WCW i le vaitaimi sa fai le taua o le WCW ma le WWE aua o le lua la lea sa tausinio poo ai e manumalo i le fia maimoa a tagata… Sa avea ia le Suafa fa’ai’u o le tasi toeaina pi’i o Curtis “The Bull” Iaukea, o le toeaina la lea Hawaii Ma’oi. Peitai o Prince Iaukea o le Samoa ma’oi e sau i Savaii. Ou fa’alogo fo’i sa taumafai e Iaukea e amata le A’oga pi’i i Tutuila ae ui lea e le’i fa’ataunu’uina lava lenei fa’amoemoe.

  http://www.obsessedwithwrestling.com/profiles/p/prince-iaukea.php

  http://www.onlineworldofwrestling.com/profiles/p/prince-iaukea.html

  Manu

  Manu da Samoan

  Fia

  Da Crusher

  Da Crusher

  Aaron Atisanoe

  Alapati Purcell

  Thanks for veiwing my list here… I hope you enjoyed it I only wish I had more information about some of these guys… I do believe that Samoans have had more wrestlers come from our small islands than from nearly any other place on earth… again anyone who has anything to input please feel free to contact me… the sites i have listed up they are…

  www.wildsamoan.com “O le fale a’oa’oga po’o fale toleni o le Susuga a Afa le Samoa” (the training center and home of Afa the Wild Samoan…)

  www.obsessedwithwrestling.com O le website lea e fa’apitoa mo mea pi’i e maua ai talaaga a tama pi’i uma lava (a site dedicated to all things wrestling…)

  www.WXWWrestling.com O le Kumipani Pi’i a le Susuga o Afa Anoai le Samoa (the promotion run by Afa the Wild Samoan…)

  http://www.actionzonewrestling.com/

  O le pi’iga lauiloa ma fa’apitoa ia tagata Hawaii, (Hawaii’s most innovative Promotion helping keep the love of wrestling strong in Hawaii probably Hawaii’s most loyal fanbase…)

  http://1samoana.com/nwawrestlinghawaii/

  Momoli atu le fa’afetai tele mo outou sapasapaia le matou ta’aloga fa’apea foi le fa’afetai mo le avanoa, toe fa’amanatu atu pe iai se fesoasoani lena mo lenei fa’amoemoe ia fa’amolemole lava susu mai tatala mai a’ao… ma lafo mai sou tala i le imeli Maosimaosi@yahoo.com

  Once again thank you for your time and please feel free to visit again… have fun learning about the impact we samoan people have left on professional wrestling… please feel free to email me at Maosimaosi@yahoo.com

  The following two tabs change content below.

  10 thoughts on “Tama pii mai Samoa “Samoan Wrestlers””

  1. Nui “The SAMOAN Tsunami” is the most laid back USO ever but a monster in the ring!!! Gotta see the Pe’a that he got in his arm…

  2. I used to go watch the samoan bulldog all the time, some of my best child memories was going to those wrestling events….. by the way he’s my pops….

  3. you have to be seriously joking to list Samoa Joke and all these others ahead of Prince Iaukea. He was a 2 time TV champion and 2 time Cruiserweight champion in WCW during the peak of TV wrestling in the late 90’s and early 2000. He was trained by the Malenko’s and Karl Gotch. He still wrestles and has a son that wrestles and is a better performer than 90% of your list, most of which NO ONE has ever heard of. Surely you jest!

  4. IM SEARCHING FOR A FAAITU ATIVALU…. WOULD YOU HAPPEN TO KNOW THIS GENTLEMEN? I REALLY NEED TOO FIND HIM, MY MOTHER FERILA ALAILEFALEULA FINALLY DECIDED TO TELL ME WHO MY FATHER IS, AND IM VERY CURIOUS JUST TOO SEE HOW HE LOOKS… I KNOW AFTER 42 YEARS GONE, I JUST NEED TOO SEE HOW HE LOOKS AND MAYBE TO FIND OUT IF I HAVE OTHER SIBLINGS… JUST CURIOUS ABOUT HIM, AND SO IS MY DAUGHTER WHO IS 24 SHE WOULD LOVE TO SEE HOW HE LOOKS AS WELL… THANK YOU SO MUCH IF YOU DECIDE TOO CONTACT ME ON FACEBOOK; UNDER LEEKAH OR JUST LOOK UP MARGARET VALENTINE… THATS MY MARRIED NAME… MY MAIDEN NAME IS; ALAILEFALEULA… ONCE AGAIN THANK YOU VERY MUCH!!! TOFA SOIFUA!!!

  5. The Samoan community has brought to Wrestling many things that we would not have other wise, skills, looks, and charisma and for this I am thankful! God bless and be well our amazing islanders!
   I LOVE YOU ROCKY!!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *