Sau sau ia lau dear

You may also like...

1 Response

  1. Mari Saad says:

    Talofa fia! O le a le fa’apalagi o le “Sau sau ia? Fa’afetai! 😊
    Hope I said it right!( if not, fa’amolemole, correct me! 😊

What are your thoughts...?