Manu o le vaveao

1
Manu o le vaveao
tausani i fuga la’au
A e ala usu ita
i le faiva o mafaufau
Talu o lo’u popole
ne’i te’i ua le taulau
taunu’u ai le upu:
Ua le au le ina’ilau

TALI
Aue, aue! Se’i fai mai sau upu
pe tua i ni mala, pe tua i manu
Sau funa la’u pele, sau ma sina ipu vai malu
se’i inu ane ai tama o le nu’u

2
Lo’u fiafia e
i le teine pe tua i ni a
Upu sa ta fai
O le au Amene i luga
A e popole lo’u loto
o na’o sau tupua i nana
Ne’i lilo utuma
a e aliali na o utumau

You may also like...

11 Responses

 1. FALEPULE says:

  this song is incomplete . can someone complete this for me please !!!!! SAMOAN REPZ

 2. izzy. says:

  i have to sing this for kilikiti, and it sounds mean as with the girls harmonizing it <3 but im not even samoan, im asian hahahaha!

 3. Lee Paniani says:

  wow amazing song

 4. Fj says:

  Oka oka lau honey lau honey Faasilisili ou te faatusa Ina i se….. O se pisupo sili poo se Masai keke mai fiti poo sina sapasui….. Sorry the dots are the words o forgot sorry my nana taught me the song but then I forgot the song it’s been 8 years.

 5. finah says:

  Can somebody translate manu ole vaveao song in English please

 6. Alisha says:

  Does anyone know the chords?

 7. Cochise says:

  Thanks for making there lyrics available online.

  *ma le mau amene I luga. Verse 2 line 4.
  *ae atu lo’u loto. Verse 2 line 5.
  *verse 2 line 7 should be utumau and line 8 should be utuma.

 8. Thummin says:

  Correction for the second verse: Upu sa ta fai ma le mau amene I luga. Ae atu lo’u loto ona o sau tupua I nana. Nei lilo utumau ae aliali na’o utuma.

What are your thoughts...?