Ua so’ona olioli nei

Love these old recordings from the Western Samoa Teachers Choir (thanks to PeseSamoa75). This song expresses joyful gratitude for our Saviour Jesus Christ.

Ua so’ona olioli nei
lo’u loto ia Iesu
ua ia faaola ia te a’u
o la’u lea pese fou

Tali: Pese! pese pese
Aleluia! Aleluia
o le la
o lo’u agaga oe
Iesu o le faaola mai
Ua ou olioli ai

O le tau totogo
ae la’au
Lo’u ola ua fai nei
talu lona alofa ia te a’u
ua mua i mea lelei

Tali: Pese! pese pese
Aleluia! Aleluia
o le la
o lo’u agaga oe
Iesu o le faaola mai
Ua ou olioli ai

O mea ila le olaga nei
atoa le atali
o lo’u lea tofi e lelei
olo’o ua mausali

Tali: Pese! pese pese
Aleluia! Aleluia
o le la
o lo’u agaga oe
Iesu o le faaola mai
Ua ou olioli ai

pese Lotu Ta’iti, submitted by Maosi

You may also like...

What are your thoughts...?