Tumau le Mamalu

Praise and worship

Minister: le lalolagi umae
Ia outou alalaga atu ile Atua
Ia outou pepese i lona suafa mamalu
Ia mamalu ia te outou lona viiga

Tumau le mamalu, tumau le viiga
E ifo ai uma, ma faitaulaga
Tumau le mamalu,(tumau le mamalu),
Tumau le viiga,(tumau le viiga)
E ifo ai uma, ma faitaulaga

CHORUS
Si’i atu ou lima ma viia Oe
Le amataga o mea uma
E pale o Oe viiga
Si’i atu ou lima ma viia Oe
Le amataga o mea uma
E pale o Oe viiga

O lou viiga, e le faoa e
E tumau pea Oe
E fa’avavau

CHORUS
Si’i atu ou lima ma viia Oe
Le amataga o mea uma
E pale o Oe viiga
Si’i atu ou lima ma viia Oe
Le amataga o mea uma
E pale o Oe viiga

Minister: E ifo atu lava ia te Oe le lalolagi uma
Latou te fai pesega ia te Oe
Latou te fai pesega i lou suafa
E tumaua le mamalu o Ieovah e fa’avavau
E fiafia Ieovaha i ana mea na faia
Oute pese ia Ieovah i o’u nei olaga
Oute fai pesega i lo’u Atua a ou ola

1 Response

  1. grace says:

    Thank you so much
    we love your song for jesus
    I love you us

What are your thoughts...?