Faiava

The hardships of marriage Sa tonu lou loto au filifiliga o le a avea taua pe o se aiga a o lenei ua ese mai au faiga le finagalo o le atua e le...