Category: Vaniah Toloa

14

Samoa e maopo’opo mai

About Samoans, wherever they go, they know that Samoa will always be their home Pe lele le toloa i fea e ma’au lava i le vai, e pei o upu o le muagagana se’iloga...

2

Le Masina

O oe le pele e mafanafana tele o si a ta nofotaga i aso uma e le misi o le ata i le malie ou uiga E fai o au ona malie ae o...

49

O oe o le Toa

Composed as a tribute to Samoa’s rugby team, this is a song of encouragement and support for warriors heading out to battle. O oe na ou tauina e mai le tele o fugalaau le...

33

E le galo oe

A song of gratitude, a tribute to someone who’s blessed and guided a young life. Time passes, but until my last breath, I will not forget you. (also known as Liliu le Taimi) [Chorus]...