My Redeemer Lives(Samoan version)

Samoan version of a popular praise and worship song O ai na fa’atonu ole la e susulu O ai na fa’atonu le vaitafe e fa’apea mai O ai na fa’atonu le masina e pupula...