Category: The Sweet Messengers

5

Le Pipili

O a’u o le pipili ua sau… Ma le o’u loto fa’anaunau… Lagona lo’u saisaitia… Le upu moni ua ou tusia… Fa’aolataga E sili ai i lo mea uma.. Fia Tamo’e, o o o...