Lo’u Ali’i ua fa’afetai

A prayer of gratitude for God’s love, which is above all. Fuaiupu Muamua Lo’u alii ua fa’afetai I lou saga alofa mai Ua iloa tino ai I lou Tausi pea mai Tali O lou...