Le Aute Samoa

The beauty of the national flower of Samoa, Hibiscus Le aute Samoa, ua sili lou matagofie Le aute Samoa, matala mai le aso laofie Lelei lau sei, atili ai lou lalelei Ua vane i...