Lou Tama e

This song describes a joyful vision where God the Father appears before you, blessing you with His abundant love… Ua vavala malie mai lo’u mafaufau I uiga o nei mea uma e le tumau...