Sa ou galue i se faatoaga

(This version is by an unknown artist, not Le Vision Band) Sa ‘ou galue i se fa’atoaga tele lava Ma ‘ou totoina ai se fatu la’au Mana’oga ‘o lou nei loto, ‘Ia aoga ‘i...