Category: Le La Oso Band

Tina, Tina ea 11

Tina, Tina ea

A very popular tribute to mothers, these lovely lyrics talk about the importance of cherishing our loved ones while we still have them with us. Tina, Tina ea Oe lagona mai ita Ta fia...

Tausama’aga 2

Tausama’aga

Ta mai le 12pm gagau mai lou ulu e te aluga i o’u vae pe e te vaili utu te le manao i se taumusumusu aua e te leo tele ma le toea’ina ne’i...

E ose a’e pea le la 6

E ose a’e pea le la

(Le La Oso sings this version in the clip.) When love just doesn’t work out, it will hurt, there will be tears, but we still have love for each other, and the sun will...

Ata fa’anoanoa 0

Ata fa’anoanoa

This melody might sound familiar. It’s the Samoan version of, “Sad movies… always make me cry!” Fuaiupu Muamua E mai a’u faigaluega Ou alu lea i le tifaga Pe moli ua amata loa o...

La’u lupe 0

La’u lupe

Another Tiama’a classic remade often. “La’u lupe” (my pigeon/dove) is a powerful Samoan symbol of losing a loved one. This song expresses deep sadness, but says we should leave these things in the hands...

Na e ioe 2

Na e ioe

You said yes to me last night, we were going to be together, but now it looks like you’ve changed your mind. No good. Na e Ioe ia te a’u anapo o lou alofa...

Taute lou au 10

Taute lou au

Am I still in your heart? Because you are still my rose… This poet is eloquently expressing fear that this love might be over. Classic Tiama’a. Sau ia oe taute lo’u au se’i fai...