Category: Iopu Faivale Tomua

Sili Faafe le Oti

{1. Ua sili faafe le oti, nai lo’o le uo. Ua matagofie le la pe ana le po, Ua faafiti lo’u nei ola, E oona le alofa, Ua oo mai ile manava, Tau avatu...

4

Fa’afetai Tina Peleina

A beautiful tribute to our mothers for their love and the sacrifices they make for us. I le paolo o o a’ao na ou moe ai o’u iti’iti sa e si’i ae sapai na...