Talofa teine

(Duke Galeai version) Talofa teine How are you today? Do you remember me baby? Can you come and play? Leva le fa’alogo si ou leo manaia Teine ea sauia Se’i e alofa maia {...