Vivi’i atu ia

A call for everyone to praise the Lord vivi’i atu ia outou i a Ieova aua e fa’avavau lava lona alofa vivi’i atu ia outou i le Ali’i aua ua na’o ia le Tupu...