Uso song

song about brotherly/sisterly love…one sibling asking for forgiveness from another VERSE ONE: sau loa oe, e nofo mai o’u tafatafa, o le amataga, o si ta mafutaga, o le lumana’i o lo’o saunia mai,...