O a’u o le Samoa

A song about a Samoan girl’s(teine Samoa) pride in her culture and how she was brought up. Amuia ona amata mai ile fa’aSamoa Po’o a ni suiga o le olaga e le toe leiloa...