Tasi le loto

Ia tasi i tatou uma i le Tama
O lona alofa ua tatou maua
lea i le lalolagi tatou ua tasi

To’otuli ma tatalo
i le agaga fesoasoani
Na te faia i tatou uma
ina ia tasi

Tasi le loto
Tasi le fatu
Tasi le aiga
i le lagi ua ia aumaia

Te to’otuli ma tatalo
i le agaga fesoasoani
Na te faia i tatou uma
ina ia tasi

Pe a pesi mai matagi
i le lalolagi
Lo’u tama, lo’u tina
le galuega e le faia to’atasi

E le pale o se taui
mo ou loimata mo le lumana’i
Toe tu mai o se toa malosi
na te ta’ita’i

Tasi le loto
Tasi le fatu
Tasi le aiga
i le lagi ua ia aumaia

Te to’otuli ma tatalo
i le agaga fesoasoani
Na te faia i tatou uma
ina ia tasi

Tasi le loto
Tasi le fatu
Tasi le aiga
i le lagi ua ia aumaia

Te to’otuli ma tatalo
i le agaga fesoasoani
Na te faia i tatou uma
ina ia tasi

(to fade)

5 Comments so far...

 1. avatar liz tua says:

  singing this song on sunday and dont know what it is qoinq to sound like ! :/

 2. avatar Ivy Vine says:

  I love this song i have been searching for the lyrics of this song for ages, thankgoodness someone made a website for samoans man!!

 3. avatar DYNAH SILVA says:

  omg this song is the best samoan song ive ever heard aey owel love it to the days always sing it every day man dont know y bt it makes me fink bk to ma family friends and everyone

 4. avatar Darryl Wilson says:

  Could someone kindly trans;ate this song into English PLEASE! Love this song, but dont know what it actually means.

 5. avatar Cecilia says:

  Thanks for the lyrics..i just gt the correct wording of this song hehe.

What are your thoughts...?

Real Time Analytics