Ruta Lo’u Au

“Suga Ruta a’e saga moe lava ua ka le valu. O le la ua ka mai le logo o le loku ae o lega lava eke moe. O le mea ga e maua i le ka’a po. Ua koekiki foi e sau ma sau ko e pei o le afafine o Masoe. I, fai lava oe sei ka le lua. Ala ia i luga, a e le alu i le loku ga e ala ifo lea e fai le mea ai o le koagai.” O le oke mai lea a le loomakua o Alisi i lana tama o Ruta i le taeao o le Aso Sa. “Se o lea ua ou ala o lea o le a ou alu e kaaele ga ka o lea i le loku.” O le tali atu lea a Ruta.

O le teine o Ruta e pese i le aufaipese. E taunuu atu la ia Ruta o loo faatalitali mai si ona tei o Uila ia te ia i fafo o le falesa. “Ete lei alu lava i totonu o le lotu?” o le tuufesili atu lea o Ruta ia Uila. “Se o lea oute faatali atu ia te oe.” O le tali atu lea a Uila. “Ea eke faakali mai e a ia ke a’u?” Na toe nei le vaega ma savavali i totonu o le lotu. E lei umi ona nonofo atu i lalo Ruta ma Uila ae la vaaia loa ia Aleni o savavli mai i totonu o le lotu mase tama fou. Na musumusu atu nei Ruta ia Uila “Oka o ai si tama aulelei lale?” Na toe nei le vaega ae oke ifo le isi loomatua o loo nofo i o la tua. “E soia eke lua pisa o lea o le a amaka le loku.”

Na tuua nei le loku fai aku Ruta ia Uila “se o ai si kama le la?” “Se oute leiloa sei uma ga ou fesili lea ia Aleni. E a o lea foi le mea ua e fesili ai i le kama?” “E a ni fesili lava ma gi a? E sei ou alu e vaai poo le a le mea ai e ave i le koagai. Ka fekaui i le koagai.”
==

Na alu nei Ruta i le fale ao lona mafaufau o loo fia iloa poo ai le igoa o le tama. E oo atu Ruta i le fale o loo pakeko mai si ona tina i le umukuka. “Mom o a ea au mea ga e fai?” O le fesili atu lea o Ruta. “O lea e kau sue se ipu e ave ai le supo. O fea le mea ga kuu ai le ipu loloko lagu meamaka e masagi ga ave ai mea ai o le koagai?” Mom e a ea lega ipu gae ei luga o le sefe ipu, alu e sui lou ofu ae lea o le a ou tago e asu.” Na alu nei ia le loomatua e sui lona ofu ae sauni e Ruta le mea ai e ave i le toagai.

“Suga e lei vela lava le ga kuka?” Na tei Ruta ma faasaga mai tua poo ai lea e faiatu. E autilo mai o Uila, o Aleni ma le tama mai le lotu. E oo aku le vaai a Ruta i le tama ma le faamaga o loga gutu ua le mafai mai se tala. Na faiatu nei ia Uila “Ummmm hello.” Na tei Ruta ma faimai oi o lea ua vela ae lea e asu i le ipu. “Aumaia oute faia ae alu e sui lou ofu.” O le oso atu lea a Aleni. Na o nei Uila ma Ruta i le potu e lei tapuni atu le faitotoa ae tei Uila i le tu’i o ia e Ruta. “O ai ga faiaku eke sau ma aumai le vaega lea?” “E leo au ga kaumulimuli mai lava laua ouke lei fai ai e o mai. Ae fai aku la i lau faamaga koekiki oso ai le lago” tala ata atu lea a Uila. “E leai se malie o oe. O ai le igoa o le kama?” Na ata atu nei ia Uila ma fai atu “Oi o le igoa o le tama o Faafetai e sau o ia mai Safune. O le kasegi a Aleni e uso o la tina.”

O Aleni e faauo ma Uila, ua atoa nei le fa masina o feoa’i. Ae na ala ona taumulimuli mai ia Uila ona e fiamana’o Faafetai e faamasani ia Ruta. O le taimi muamua lava na vaai ai Faafetai ia Ruta na le mafai ona aveesea ona foliga mai lona mafaufau. O le taimi muamua lava na vaai ai Faafetai ia Ruta o le po o le Aso To’anai lea na fai ai le siva i le fale o le pulenu’u. Na fiu Aleni e tauanau ia Faafetai e alu e faasiva Ruta ae musu. ia na i’u lava na la o i le fale e lei alu Faafetai e faasiva Ruta. E lei alu ia Uila i le siva leaga e leai seisi e vaai ona tei laiti. Leaga e alu lona tina i le bingo.

Ua uma nei sui le ofu o Ruta ua sauni e o i le to’anai. E taunuu atu Ruta ua amata ona folafola mea ai o le to’anai. ina ua uma le to’anai na fai loa le tonu a Ruta ma Uila o le a o e savalivali i le matafaga. Ma la o i le faleoloa e faatau se la aisikulimi leaga e lei oo ifo le kufaga aisikulimi i le au fai feau. ina ua la oo atu i le faleoloa o lae nofonofo mai ai Aleni ma Tai. “O le a le mea ete lua taumulimuli mai ai ia maua?” o le fesili atu lea a Uila. E fesili atu iai ae featai mai ia Uila.

Na fai loa le tonu o le a latou o e evaeva i le faleoo lae ei tai o le matafaga. Na talatalanoa ia Uila ma Aleni i le isi pito ae talatalanoa ia Ruta ma Tai i leisi.

==

“O fea la ete sau ai?” o le fesili atu lea a Ruta.
“Oute sau mai i Safune. Na ou taunuu mai i le Aso Faraile. Na ou sau oute eva mai leaga ua tuua foi le aoga.” O le tali atu lea a Tai.
“Magaia la oe o lena ete sau ete eva. ia o lena na e sau i le Aso Faraile ae e te lua lei o atu ma Aleni i le siva i le po o le Aso Toanai. Ete toe alu la afea?”

“E leiloa e tusa o le masina le umi o lou pemita. Na ma o atu i le siva o iina na ou vaai ai ia te oe. Na tauanau au e Aleni oute alu atu e faasiva oe ae oute musu. Oute fai atu o lou aulelei.”

Na autilo ifo nei Ruta ma faapea atu. “Pei uma lava o lena ete ula mai ia te a’u a ea?”

“E leai e le’o se tala ula, Ruta talu na ou vaai ia te oe i le siva, ua le mafai ona aveesea ou foliga mai lo’u mafaufau. Sa ou miti ia te oe ae oute lei sau i Tutuila nei. Oute leiloa o oe lea na i lau miti ina ua ou vaai ia oe i le siva. E mate lei nonofo umi i le siva leaga ua ou vaivai mail le malaga. Na ou fai lea ia Aleni e mate o ia i le fale.”

Na meia lagona o Ruta ina ua faalogo atu i le tala a Tai. Na’o le nofo ma autilo i le sami. “O le a le mea ua e taua mai ai lena mea ia te a’u?”

“Ruta oute fia fai uo ia te oe, pe afai e malie iai lou loto?” Na autilo atu nei Ruta ia Tai. “O sou tala ula pe o na ete tofotofoina a’u?”

“Se Ruta e leai oute le’o ula, oute le o tofotofoina foi oe. O le a sou tali ete fia uo ia te a’u?”

Ua leiloa nei e Ruta pe tali le fesili pe leai. O lea na ia fai atu loa ia Tai.

“Ete iloa tuu mai nanei sei ou mafaufau ona avatu lea o se tali mo oe taeao. E a lena tonu?”

“Ua magaia foi ta fetaui taeao.”

The following two tabs change content below.

teineolesegaula

Born and raised in American Samoa, left the island in 1997 and now im here in hula-land.

Latest posts by teineolesegaula (see all)

7 thoughts on “Ruta Lo’u Au

  1. Talofa! Would someone let me know where or how I can translate this song to English? It is the first Samoan song I heard, and have fallen in love with it! Soon I will be learning more of the language. Since I have met a man with Samoan heritage, I am so intrigued by everything he shares with me. fa’afetai!

    1. Afai ua e musu is the song that I am interested in knowing the lyrics to.

  2. Talofa! Would someone let me know where or how I can translate this song to English? It is the first Samoan song I heard, and have fallen in love with it! Soon I will be learning more of the language. Since I have met a man with Samoan heritage, I am so intrigued by everything he shares with me. fa’afetai!

    1. Afai ua e musu is the song that I am interested in knowing the lyrics to.

Say something...